Eksport av Tell og Do

Featured

Comments

1 comment

  • Avatar
    Marit Jorde

    Ønsker også eksport av Do/do-skjema på tvers av Space, for å å få en samlet oversikt over utførte/ikke utførte tiltak (Do).

    1
    Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.

Powered by Zendesk